Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

I C 852/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 852/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Gryficach sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 2.500,05 zł (dwa tysiące pięćset złotych i pięć groszy) z odsetkami ustawowymi li
Czytaj więcej»

I C 1013/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1013/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Rachubińska-Wilk Protokolant: protokolant Anna Stasiak po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. w Gryficach sprawy z powództwa głównego (...) z siedzibą w G. przeciwko S. K. o zapłatę 158,62 zł oraz z powództwa wzajemnego S. K. przeciwko (...) z siedzibą w G. o zapłatę 5.000 zł I z powództwa głównego: 1 zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

I C 1634/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1634/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Kowalska Protokolant:sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Gryficach sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń I nakazuje pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w W. przywrócenie st
Czytaj więcej»

I C 1688/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-11-05

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1688/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 29 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kowalska Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. w Gryficach sprawy z powództwa K. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. R. kwot
Czytaj więcej»

I Ns 131/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 131/15 Gryfice, dnia 19 grudnia 2017 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w Gryficach sprawy z wniosku J. B. , M. B. przy udziale Skarbu Państwa - Starostwa Powiatowego w G. , T. R. i J. R. (1) o zasiedzenie postanawia: I stwierdzić, że J. R. (1) syn J. i J. nabył przez zasiedzenie z dniem 1 październi
Czytaj więcej»

I Ns 571/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-03-09

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 571/13 POSTANOWIENIE Dnia 9 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Wioletta Rachubińska-Wilk Protokolant: protokolant Anna Stasiak po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2016 r. w Gryficach na rozprawie sprawy z wniosku M. S. z udziałem R. K. (1) , B. K. o stwierdzenie nabycia spadku postanawia: I. stwierdzić, że spadek po W. S. (1) zmarłej dnia 14.10.2012 roku w N. , tamże ostatnio zamieszkałej, nabyła w całości na podstawie testamentu u
Czytaj więcej»

I Ns 636/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 636/15 G. , dnia 13 września 2016 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant Starszy sekretarz sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 13 września 2016 r. w Gryficach sprawy z wniosku A. B. (1) , K. G. (1) przy udziale Gminy T. o zasiedzenie postanawia: I oddalić wniosek; II wnioskodawcy i uczestniczka koszty postępowania ponoszą we własnym zakresie; SSR Krystyna Murawka. Sygn. akt I
Czytaj więcej»

II K 401/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za paserstwo umyślne
Sygn. akt II K 401/14 Ds 2316/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Gryficach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Michał Krzywulski Protokolant: Marta Wędzińska przy udziale Prokuratora Krzysztofa Mejny po rozpoznaniu w dniach 14.10.2014 r., 27.11.2014r., 23.01.2015r., 27.02.2015r. sprawy: W. A. , s. J. i E. z domu N. , ur. (...) K. , oskarżonego, o to że: w dniu 27 października 2012r. nabył a następnie na trasie T. - R. przewoził
Czytaj więcej»

II K 381/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-01-05

Data publikacji: 2018-08-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne uszkodzenia ciała na okres powyżej 7 dni
Sygn. akt II K 381/17 Ds 484.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Bielecki Protokolant: Sylwia Szymczak Przy udziale Prokuratora Krzysztofa Mejny po rozpoznaniu w dniach 7 listopada, 5 grudnia 2017 r., 5 stycznia 2018 r. sprawy E. M. (1) , córki B. i J. z domu W. , urodzonej w dniu (...) w G. oskarżonej o to, że w dniu 4 marca 2017 r. w B. , w miejscu zamieszkania, spowodowała u s
Czytaj więcej»

II K 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za nielegalne posiadanie amunicji
Sygn. akt II K 401/15 V Ds. 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Bielecki Protokolant: sekr.sądowy Sylwia Szymczak przy udziale Prokuratora Marcina Stawireja po rozpoznaniu w dniach 02.09., 29.09., 10.11.2015 r. sprawy: R. P. (1) s. M. i S. z domu S. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że w dniu 24 września 2013r. w D. nr (...) , w miejscu swojego zamieszkania, bez wymaganego zezw
Czytaj więcej»