Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

I C 403/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 403/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Wioletta Rachubińska-Wilk Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2017 r. w Gryficach sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda (...) w G. kwotę 3.710,02 zł (trzech tysięcy siedmiuset dziesięci
Czytaj więcej»

I C 334/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 334/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Kowalska Protokolant:sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 r. w G. sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda T. B. kwotę 272,93 zł (dwustu siedemdzie
Czytaj więcej»

I C 657/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 657/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 16 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Ewa Niemczyk Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Anna Trukan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2017 r. w G. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko W. B. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Ewa Niemczyk Sygnatura akt I C
Czytaj więcej»

I C 544/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-04-10

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 544/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 6 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Kowalska Protokolant:sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2018 r. w Gryficach sprawy z powództwa Gminy K. przeciwko J. S. o zapłatę oddala powództwo SSR Małgorzata Kowalska Sygn. akt I C 544/17 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 25 kwietnia 2017 r. powódka Gmina K. , re
Czytaj więcej»

I C 681/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-04-07

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 681/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Gryficach sprawy z powództwa A. Ł. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 6.196,42 zł (sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa gorsze) z
Czytaj więcej»

I C 1271/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1271/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Gryficach sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. przeciwko M. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.104,89 zł (trzy tysiące sto cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) z us
Czytaj więcej»

I C 1284/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2020-09-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1284/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kowalska Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Kielar na rozprawie w dniu 18 maja 2018 r. rozpoznał sprawę z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko C. K. przy udziale interwenienta ubocznego (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o
Czytaj więcej»

I C 852/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 852/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Gryficach sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 2.500,05 zł (dwa tysiące pięćset złotych i pięć groszy) z odsetkami ustawowymi li
Czytaj więcej»

I Ns 55/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 55/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Małgorzata Kowalska Protokolant: sekr. sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Gryficach na rozprawie sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. z udziałem M. B. o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu postanawia: I ustalić, iż wnioskodawczyni (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P.
Czytaj więcej»

I Ns 96/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-03-07

Data publikacji: 2018-05-16

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 96/13 Gryfice, dnia 5 marca 2018 r. POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kowalska Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2018 r. w Gryficach sprawy z wniosku J. K. przy udziale M. J. (1) , J. J. (1) , L. J. (1) , H. K. , M. G. (1) , H. Ł. , C. K. , W. K. , I. P. o zasiedzenie postanawia: I. stwierdzić, że J. K. nabyła przez zasiedzenie z dniem 01 października 2005 r.
Czytaj więcej»