Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

I C 782/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-02-25

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 782/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. w Gryficach sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą we W. przeciwko W. L. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda 1.729,55 zł (tysiąc siedemset dwadzieścia dziew
Czytaj więcej»

I C 852/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-10-29

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 852/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. w Gryficach sprawy z powództwa A. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 2.500,05 zł (dwa tysiące pięćset złotych i pięć groszy) z odsetkami ustawowymi li
Czytaj więcej»

I C 1013/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-05-13

Data publikacji: 2016-05-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1013/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Rachubińska-Wilk Protokolant: protokolant Anna Stasiak po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. w Gryficach sprawy z powództwa głównego (...) z siedzibą w G. przeciwko S. K. o zapłatę 158,62 zł oraz z powództwa wzajemnego S. K. przeciwko (...) z siedzibą w G. o zapłatę 5.000 zł I z powództwa głównego: 1 zasądza od pozwa
Czytaj więcej»

I C 1271/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-06-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 1271/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Gryficach sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w G. przeciwko M. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda 3.104,89 zł (trzy tysiące sto cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy) z us
Czytaj więcej»

I C 1284/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-06-05

Data publikacji: 2020-09-04

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1284/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 25 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kowalska Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Kielar na rozprawie w dniu 18 maja 2018 r. rozpoznał sprawę z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko C. K. przy udziale interwenienta ubocznego (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o
Czytaj więcej»

I C 1354/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2017-10-30

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1354/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Kowalska Protokolant:sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2017 r. w Gryficach sprawy z powództwa M. W. przeciwko Syndykowi Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w S. – W. W. (1) o ochro
Czytaj więcej»

I C 1634/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1634/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 19 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Kowalska Protokolant:sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. w Gryficach sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń I nakazuje pozwanej (...) Spółce Akcyjnej w W. przywrócenie st
Czytaj więcej»

I C 1688/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-11-05

Data publikacji: 2020-01-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1688/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 29 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Kowalska Protokolant: sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 października 2018 r. w Gryficach sprawy z powództwa K. R. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda K. R. kwot
Czytaj więcej»

I Co 901/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I Co 901/14 POSTANOWIENIE Dnia 11 września 2015 roku Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia SR Ewa Niemczyk po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 roku w Gryficach na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzyciela Gminy G. z udziałem dłużnika (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o świadczenie pieniężne w przedmiocie skargi wierzyciela na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w (...) (...)
Czytaj więcej»

I Ns 55/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Sygn. akt I Ns 55/15 POSTANOWIENIE Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Małgorzata Kowalska Protokolant: sekr. sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Gryficach na rozprawie sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. z udziałem M. B. o stwierdzenie zasiedzenia służebności przesyłu postanawia: I ustalić, iż wnioskodawczyni (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P.
Czytaj więcej»