Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
100

III RC 374/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-07-20

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Sygn. akt III RC 374/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział III Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Bielecka Protokolant: protokolant Kamila Balicka po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 roku w Gryficach sprawy z powództwa mał. D. i K. S. (1) reprezentowanych przez K. S. (2) przeciwko P. S. (1) o podwyższenie alimentów I podwyższa od pozwanego P. S. (1) PESEL: (...) alimenty na rzecz mał. D. S.
Czytaj więcej»

II K 401/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za paserstwo umyślne
Sygn. akt II K 401/14 Ds 2316/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Gryficach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Michał Krzywulski Protokolant: Marta Wędzińska przy udziale Prokuratora Krzysztofa Mejny po rozpoznaniu w dniach 14.10.2014 r., 27.11.2014r., 23.01.2015r., 27.02.2015r. sprawy: W. A. , s. J. i E. z domu N. , ur. (...) K. , oskarżonego, o to że: w dniu 27 października 2012r. nabył a następnie na trasie T. - R. przewoził
Czytaj więcej»

II K 381/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-01-05

Data publikacji: 2018-08-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za nieumyślne narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne uszkodzenia ciała na okres powyżej 7 dni
Sygn. akt II K 381/17 Ds 484.2017 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Bielecki Protokolant: Sylwia Szymczak Przy udziale Prokuratora Krzysztofa Mejny po rozpoznaniu w dniach 7 listopada, 5 grudnia 2017 r., 5 stycznia 2018 r. sprawy E. M. (1) , córki B. i J. z domu W. , urodzonej w dniu (...) w G. oskarżonej o to, że w dniu 4 marca 2017 r. w B. , w miejscu zamieszkania, spowodowała u s
Czytaj więcej»

II K 401/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-09-20

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skazanie za nielegalne posiadanie amunicji
Sygn. akt II K 401/15 V Ds. 56/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Radosław Bielecki Protokolant: sekr.sądowy Sylwia Szymczak przy udziale Prokuratora Marcina Stawireja po rozpoznaniu w dniach 02.09., 29.09., 10.11.2015 r. sprawy: R. P. (1) s. M. i S. z domu S. ur. (...) w K. oskarżonego o to, że w dniu 24 września 2013r. w D. nr (...) , w miejscu swojego zamieszkania, bez wymaganego zezw
Czytaj więcej»

I C 657/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2018-02-15

trafność 100%

Sygnatura akt I C 657/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 16 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Ewa Niemczyk Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Anna Trukan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2017 r. w G. sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko W. B. o zapłatę I oddala powództwo, II zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. SSR Ewa Niemczyk Sygnatura akt I C
Czytaj więcej»

I C 775/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2016-09-05

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Sygnatura akt I C 775/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 5 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Wioletta Rachubińska-Wilk Protokolant:Sekretarka Elwira Błońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 września 2016 roku w Gryficach sprawy z powództwa A. K. (1) przeciwko J. M. , E. M. o zapłatę I zasądza od pozwanych J. M. i E. M. solidarnie na rzecz powódki A. K. (1) kwotę 15.000,00 zł (piętnastu tysięcy złoty
Czytaj więcej»

I C 272/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2016-04-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: oddala powództwo
Sygn. akt: I C 272/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Murawka Protokolant: st. sekr. sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Gryficach sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko K. S. (1) o zapłatę oddala powództwo SSR Krystyna Murawka. Sygn. akt I C 272/15 upr. UZASADNIENIE Powód – L
Czytaj więcej»

I C 334/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2018-02-13

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Sygnatura akt I C 334/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Małgorzata Kowalska Protokolant:sekretarz sądowy Kamila Kielar po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2018 r. w G. sprawy z powództwa T. B. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanej (...) Spółki Akcyjnej V. (...) w W. na rzecz powoda T. B. kwotę 272,93 zł (dwustu siedemdzie
Czytaj więcej»

I C 403/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2019-01-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 403/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Wioletta Rachubińska-Wilk Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 listopada 2017 r. w Gryficach sprawy z powództwa (...) w G. przeciwko M. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. S. na rzecz powoda (...) w G. kwotę 3.710,02 zł (trzech tysięcy siedmiuset dziesięci
Czytaj więcej»

I C 634/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gryficach

Data orzeczenia: 2017-05-18

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 634/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gryfice, dnia 18 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Krystyna Murawka Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Anna Łuszczak po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 r. w Gryficach sprawy z powództwa E. Ś. , K. Ś. przeciwko D. R. , A. R. , M. R. , B. R. , małoletniej M. L. reprezentowanej przez matkę M. R. o wydanie nieruchomości I nakazuje pozwanym, aby wydali powodom w stanie wo
Czytaj więcej»